joomla templates top joomla templates template joomla

90 tys. zł dla najlepszych

gdansk.pl włącz . Opublikowano w Gdańsk wiadomości

alt90 tys. zł dla najlepszych pracowników gdańskiej służby zdrowia
Po raz czwarty Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz przyznał nagrody pieniężne najlepszym pracownikom gdańskiej służby zdrowia. 29 października, w historycznej auli Oddziału Ortopedii Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika, wyróżnienia wręczyła Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej, Ewa Kamińska. Pani Prezydent towarzyszyła Kapituła Konkursu oraz dumni i bardzo wzruszeni dyrektorzy placówek medycznych w których pracują nagrodzeni. Tradycyjnie nagrody wręczane są w dniach wspomnienia patrona medyków św. Łukasza.

Uroczystość mogła odbyć się w tak dostojnym miejscu dzięki życzliwości Dyrektor Pomorskiego Centrum Traumatologii Małgorzaty Bartoszewskiej-Dogan.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Kapituły Konkursu: Przewodnicząca, Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia UM Karin Godziniec, Radna Miasta Gdańska Żaneta Geryk, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jarosław Formela i inspektor w Referacie Profilaktyki i Promocji Zdrowia UM Iwona Herholz, która odpowiadała również za przygotowanie oprawy tej wspaniałej uroczystości.

Wśród zebranych byli także laureaci poprzednich edycji konkursu, przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz niezwykle wzruszeni z naręczami kwiatów dyrektorzy placówek w których pracują nagrodzeni.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Ewa Kamińska witając obecnych podkreśliła trud codziennej pracy lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego szpitali i ośrodków medycznych. – Cieszę się, że są takie chwile jak ta, gdy możemy w imieniu wszystkich mieszkańców Gdańska, publicznie podziękować wam za prawdziwą służbę, którą doceniają wasi przełożeni, a nade wszystko pacjenci.

Następnie Przewodnicząca Kapituły Konkursu, Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia UM Karin Godziniec przypomniała wszystkich członków Kapituły oraz zasady, którymi kierowano się w wyborze laureatów.

Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska oceniła 33 wnioski i wskazała 11 kandydatów IV edycji nagrody. Przyznano także jedno wyróżnienie. Wybór kapituły potwierdził prezydent. Laureaci otrzymali nagrody finansowe w łącznej kwocie 90 tys. zł (2 po 15 tys. zł, 3 po 10 tys. zł i 6 po 5 tys. zł).

6 nagród w wysokości 5 tys. zł otrzymali:

Maria Skórczyńska-Wolf - rekomendowana przez „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. w której pracuje obecnie. Lekarz medycyny, specjalista II st. w zakresie chorób wewnętrznych i ochrony zdrowia. Pracuje od 1968 roku. Od 2001 roku pracuje w przychodni „Gościnna” w Gdańsku. Głównym celem Pani doktor jest troska o dobre zdrowie i samopoczucie swoich pacjentów. Jest osobą konkretną i zdecydowaną, według pacjentów wspaniały człowiek i „ludzki” lekarz. Niezwykle oddana swojej pracy. Jest serdeczna i ciepła. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje. Wykazuje się profesjonalnym podejściem i budzi zaufanie wśród pacjentów. Cieszy się dużym uznaniem i autorytetem zarówno wśród pacjentów jak i współpracowników.

Marianna Stefanowska – rekomendowana przez NZOZ Niedźwiednik, gdzie obecnie pracuje. Pielęgniarka rodzinna. Pracuje od 1966 roku. Od 2004 roku jako pielęgniarka rodzinna. Od 45 lat pracuje w zawodzie pielęgniarki, który wykonuje z oddaniem, uśmiechem, życzliwością, poświęceniem i empatią. Jest koleżeńska, oddana. zrozumienie potrzeby swoich podopiecznych i współpracowników. Godnie reprezentuje tak trudny zawód wykonywany w obecnie ciężkich czasach.

Adriana Urban – rekomendowana przez 7 Szpital Marynarki Wojennej, gdzie pracuje obecnie. Pielęgniarka oddziałowa. Pracuje od 1979 roku. Posiada duże doświadczenie zawodowe. Jest osobą sumienną i solidną. Swoje obowiązki zawodowe wykonuje profesjonalnie. Zawsze służy pomocą, jest bezinteresowna kompetentna, ciesząca się autorytetem i uznaniem. Lubiana przez personel szpitala i pacjentów. Emanuje spokojem i ciepłem. Łatwo nawiązuje kontakt z chorymi wykazując wobec nich wiele cierpliwości i życzliwości. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym chętnie dzieli się z młodszymi koleżankami pielęgniarkami. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Iwona Biernacka – rekomendowana przez NZOZ Przychodnia Morena Sp. z.o.o., gdzie obecnie pracuje. Lekarz medycyny, specjalista medycyny rodzinnej. Pracuje od 1995 roku. Doktor Iwona jest lekarzem z dużym doświadczeniem zawodowym (17 lat pracy), stale podnosi swoje kwalifikacje. Uczestniczy w szkoleniach i kursach doskonaląc swoją wiedzę. Szkoli młodych lekarzy i studentów. Jest niezwykle oddana swoim pacjentom, zawsze gotowa nieść pomoc. Współczująca, wrażliwa na problemy innych. Podopieczni Pani doktor cenią ją za ciepło i wiedzę. Jako koleżanka doskonale współpracująca w zespole, łatwo nawiązująca kontakty, towarzyska, chętnie służąca radą i wsparciem. Propagatorka zdrowego stylu życia.

Alicja Marchewicz - rekomendowana przez „Przychodnia Brzeźno” Sp. z.o.o, gdzie obecnie pracuje. Położna środowiskowo-rodzinna. Pracuje od 1970 roku, od 2001 roku jako położna środowiskowo-rodzinna. Pani Alicja pracuje na stanowisku położnej od 45 lat. Jest osobą odpowiedzialną, wrażliwą, zdyscyplinowaną i koleżeńską. Zawsze służy swoją wiedzą i pomocą. Jako położna środowiskowo-rodzinna niesie pomoc i wsparcie młodym mamom i ich nowo narodzonym dzieciom. Uczy przyszłych rodziców w szkole rodzenia pierwszych chwil bycia odpowiedzialnymi rodzicami. Można na nią liczyć w każdej sytuacji. Bardzo chętnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, a wiedzę uzyskaną przekazuje koleżankom.

Beata Król – rekomendowana przez Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC, gdzie obecnie pracuje. Pielęgniarka dyplomowana. Pracuje od 1985 roku. Pani Beata jest pielęgniarką w Hospicjum Domowym dla Dzieci. Koordynuje i zarządza procesem opieki nad grupą blisko 40 nieuleczalnie chorych dzieci oraz nadzoruje pracę interdyscyplinarnego zespołu hospicjum domowego. Jako czynna pielęgniarka opiekuje się bezpośrednio dziećmi będącymi pod opieką Hospicjum. Pani Beata jest wrażliwa, pracowita, ciepła i świetnie zorganizowana. Sumiennie i wręcz perfekcyjnie wykonuje powierzone obowiązki. W pracy zawsze kieruje się dobrem pacjenta. Potrafi doskonale nawiązać kontakt z chorym dzieckiem. Jest osobą bardzo lubianą przez współpracowników, pacjentów i ich rodziców. Ma dużo cierpliwości, wrażliwości i empatii. Wszystkie jej zalety bardzo korzystnie wpływają na pracę całego zespołu. Pani Beata systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i różnego rodzaju kursach.

3 nagrody w wysokości 10 tys. zł otrzymali:

Mirosława Nowak – rekomendowana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Klinikę Neurologii Dorosłych, gdzie pracuje obecnie. Mgr pielęgniarstwa, specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego. Pracuje od 1980 roku. Pani Mirosława pracuje jako pielęgniarka w Klinice Neurologii Dorosłych od 34 lat. Początkowo pracowała jako pielęgniarka odcinkowa, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, została powołana na stanowisko oddziałowej i funkcję tą pełni do dzisiaj. Współorganizowała przedsięwzięcia poprawiające jakość pracy i podnoszące kwalifikacje pielęgniarek poprzez organizację szkoleń tematycznych. Aktywnie współuczestniczyła w organizacji Oddziału Udarowego i wprowadzaniu nowoczesnego leczenia trombolitycznego w Klinice. Brała również aktywny udział w tworzeniu sieci oddziałów udarowych w naszym województwie, prowadząc szkolenia dla pielęgniarek pracujących w oddziałach udarowych poszczególnych szpitali. Pani Mirosława Nowak jest świetnym organizatorem, jest powszechnie lubiana i szanowana, cieszy się wśród współpracowników dużym zaufaniem i uznaniem.

Dariusz Wyrzykowski – rekomendowany przez Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku, gdzie pracuje obecnie. Lekarz medycyny, II st. specjalizacji z Chirurgii Dziecięcej, specjalizacja z chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Pracuje od 1992 roku. W 2000 roku z inicjatywy dra Dariusza rozpoczęto leczenie oparzeń, blizn i wrodzonych anomalii u dzieci w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci ówczesnego Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. Poradnia ta pracuje do dnia dzisiejszego obejmując opieką dzieci z całego kraju. Problematyka anomalii naczyniowych u dzieci, która znajduje się w sferze zainteresowań dar Wyrzykowskiego stała się podstawą do nawiązania współpracy z Kliniką Chirurgii Dziecięcej w Hejdelbergu i z Kliniką Chirurgii Dziecięcej w Madrycie (Hiszpania), w której stworzono możliwości konsultacji trudnych przypadków polskich dzieci.

Anna Sulima-Gillow - rekomendowana przez Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o., gdzie pracuje obecnie. Doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z hypertensjologii. Pracuje od 1974 roku. Dr Anna jest lekarzem z powołania, bardzo szanowanym przez pacjentów. Lekarzem widzącym „całego chorego, a nie tylko jego organ”. Ogromne doświadczenie i praktyka zwłaszcza w zakresie chorób nerek oraz serca kwalifikują ją do miana wybitnego specjalisty. Wielką zaletą dr Anny jest jej stałe dążenie do pogłębiania wiedzy, uczestnictwo w szkoleniach, kursach a wymiernym dowodem jest rozpoczęcie w wieku 60 lat nowej specjalizacji. Dr Anna jest zawsze spokojna, opanowana, wyrozumiała z uśmiechem na ustach. Bardzo lubiana przez pacjentów.

2 nagrody w wysokości 15 tys. zł otrzymali:

Zygmunt Adrich – rekomendowany przez Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, gdzie obecnie pracuje. Dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Pracuje od 1970 rok. Od 1985 r. do chwili obecnej jest Ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych w szpitalu na Zaspie. Oddział ten razem z Pracownią endoskopii zorganizował od podstaw inwestując w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Jest autorem lub współautorem 28 prac ogłoszonych w czasopismach lekarskich krajowych i zagranicznych i tyluż referatów na zjazdach krajowych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Przez kilka lat prowadził na oddziale wraz ze współpracownikami ćwiczenia z chorób wewnętrznych dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych, głównie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także z Wrocławia, Katowic i uniwersytetów zagranicznych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w tym: odznaka nadana przez Polskie Towarzystwo Lekarskie „Zasłużonemu” Na co dzień cieszy się szacunkiem i autorytetem ze strony pacjentów oraz współpracowników.

Zofia Augusewicz - rekomendowana przez Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku, gdzie pracuje obecnie. Pielęgniarka, specjalizacja pielęgniarstwa chirurgicznego. Pracuje od 1976 roku. Posiada ogromie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki, Od wielu lat prowadzi działania mające na celu poprawienie jakości życia pacjentów w szpitalu. Od początku swojej pracy prowadziła w Szpitalu edukacje lekarzy i pielęgniarek na temat pielęgnacji skóry i zastosowania sprzętu specjalistycznego u dzieci i dorosłych, u których wyłoniono stomię jelitową. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kongresach i konferencjach naukowych. Pani Zofia w czasie pożaru Hali Stoczni Gdańskiej w 1994 roku brała czynny udział w leczeniu i opiece nad chorymi i poszkodowanymi w tej tragedii. Została odznaczona nagrodą „Złotego Czepka” za działalność na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych, stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i inicjuje wiele nowatorskich działań w pracy pielęgniarki. Od 2 kadencji tj. 2006 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Jest członkiem założycielem i od 2 kadencji sprawuje funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych. Od lat prowadzi edukację młodych kadr pielęgniarskich w leczeniu ran, doboru odpowiednich opatrunków specjalistycznych. Kapituła przyznała także jedno wyróżnienie za sprawne zarządzanie gdańską placówką służby zdrowia, które otrzymała Grażyna Wirwicka, dyrektor ds. administracyjnych, w „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. Piotr Kowalczuk / Referat Komunikacji Społecznej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież