joomla templates top joomla templates template joomla

Oświata w Powiecie Gdańskim.

powiat-gdanski.pl włącz . Opublikowano w Gdańsk powiatowe

altPowiat Gdański to jeden z najdynamiczniej rozwijających się Powiatów w Polsce. Wśród przybywających nam każdego dnia, nowych mieszkańców, większość stanowią młodzi ludzie. Stąd szczególny nacisk, jaki Zarząd i Rada Powiatu kładzie na rozwój i podnoszenie jakości kształcenia w podległych im placówkach oświatowych .

Na terenie Powiatu Gdańskiego działają 43 szkoły podstawowe i gimnazja dla których organem prowadzącym są gminy Powiatu Gdańskiego. Powiat Gdański prowadzi placówki oświatowe na poziomie ponadgimnazjalnym tj. Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie. Na podstawie porozumienia Powiatu Gdańskiego z Gminą Miejską Pruszcz Gdański zadanie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przejęło miasto . Najnowszą placówką oświatową, powołaną przez Powiat w 2010 roku jest Zespół Szkół Specjalnych w Warczu.

Powiat prowadzi też Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim.

Najwięcej osób - aż 622, uczy się w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, będącym pod względem profilu wyjątkiem w całym naszym regionie. Drugą pod względem liczebności powiatową placówką oświatową jest szkoła w Rusocinie, w której uczy się obecnie 469 uczniów. Także ona jest jedną z nielicznych tego typu szkół w całej północnej Polsce. W Zespole Szkół Specjalnych w Warczu uczy się obecnie, w starannie stworzonych warunkach, 73 uczniów.

- Nasze szkoły nie są zwykłymi placówkami oświatowymi, lecz miejscami w których kształci się specjalistów w unikatowych często dziedzinach. Pracuje się też z osobami, które wymagają najwięcej czasu i troski - mówi Starosta Powiatu Gdańskiego- Cezary Bieniasz-Krzywiec. O poziomie kształcenia świadczy też wysoki poziom zdawalności matur. 10 miejsce, na 20 powiatów ziemskich i grodzkich w Województwie Pomorskim, ex-equo z Sopotem, to naprawdę dobry wynik.

W strukturze metropolitarnej, tylko w Pruszczu Gdańskim młodzież może zdobyć kwalifikacje ogrodnicze, operatora maszyn rolniczych, technika agrobiznesu, czy niezwykle atrakcyjnego obecnie technika architektury krajobrazu. We wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Gdański zatrudnionych jest 235 nauczycieli.